เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ให้เกียรติมอบรางวัลกับนักศึกษา ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 24)  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา