เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา

           เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา