เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ

        ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับบริการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติค่า yield เครื่องอบผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ให้กับ บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จํากัด  โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับมอบทุนสนับสนุนจากคุณเลิศชัย นาคสุข กรรมการบริหาร  มูลค่า 10,000 บาท เป็นรายได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา