เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมมอบวัสดุฝึกนักศึกษา

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรับมอบวัสดุฝึกนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  จากบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา