เมนูหลัก
เว็บบริการ

ยินดีต้อนรับ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ  นางสาวสุณิสา  สุวรรณพันธ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ นายปัญญา  วงษ์สงฆ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาพืชศาสตร์  เข้าร่วมเป็นบุคลากรของคณะ โดยเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันแรก