เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปน้ำนมแพะ

                  ผศ.ทศพร นามโฮง  และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปน้ำนมแพะ  ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี