เมนูหลัก
เว็บบริการ

อธิการบดีรับมอบทุนการศึกษาให้กับ ทอ. 100,000 บาท

              ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานจับรางวัลคูปองชิงโชค “ยิ่งปลูก ยิ่งรวย” จัดโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและสมทบกองทุนสวัสดิการคณะเทคโนโลยีการเกษตรแลอุตสาหกรรมเกษตร  จากคุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา