เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา