เมนูหลัก
เว็บบริการ

พิธีบำเพ็ญกุศล

             ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีและฟังสวดพระอภิธรรม  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา