เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการวางระบบชลประทานพื้นที่การเกษตร

          ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางดำเนินการวางระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรแปลง 2 และแปลง 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ บริษัท เทคโนโลยีระบบน้ำ จำกัด บรรยายเรื่อง การจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการ และลงดูพื้นที่แปลง 2 และแปลง 4 เมื่อวันจันทร์ที่6 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา