เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

      ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  เข้าพบ ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา