เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอขอบคุณ

               ผศ.ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบปลอกแขนไว้ทุกข์ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน ๒๕ ชิ้น  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ  อาคาร ๑ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา