เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อหารือการกำหนดผังพื้นที่ในการจัดนิทรรศการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564