เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แต่งกายชุดไทยย้อยยุคเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันพุทรา ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า