เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ พร้อมด้วยอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าชะอมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิทรงเครื่องชะอม ชะอมแผ่นอบแห้ง น้ำพริกนรกชะอม และชะอมแผ่นปรุงรสอบกรอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง