เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.ถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนในเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พร้อมด้วยครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ โดยมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำขนมปุยฝ้ายให้กับนักเรียนในเครือข่ายภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา