เมนูหลัก
เว็บบริการ

เกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดี ช่วยชีวิตคน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคเลือด ภายใต้โครงการเกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดี ช่วยชีวิตคน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำความดี แบ่งปันให้สังคมผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร