เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ แปลง 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา