เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งผลคะแนนการประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน 5 ส + 3 เพื่อพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา