เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญสาขาให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา