เมนูหลัก
เว็บบริการ

สานคุณธรรมสายใยรักน้องพี่สัตวศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขาสานคุณธรรมสายใยรักน้องพี่สัตวศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา