เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2563

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการเสนอรายชื่อบุคคลคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.