เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารบูรณมงคล” ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยประชุมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.