เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ

           อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ และร่วมบรรยายถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในที่ทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส ณ พัทลุง บริษัทซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” และรับฟังบรรยายจากบริษัทผู้ประกอบการ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทที่นักศึกษาสนใจ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8  อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา