เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ WP Open House 2020 “เปิดรั้วชมพูพันธุ์ทิพย์” เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา