เมนูหลัก
เว็บบริการ

Open House เปิดบ้านอุดมศีล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "Open House  เปิดบ้านอุดมศีล 63" เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ แนะแนวทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา