เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีทำบุญสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า นำอาหารมาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ แปลง 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา