เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดกิจกรรม งาน "ส.ว.นิทรรศ 62"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมในงาน "ส.ว.นิทรรศ 62" เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี