เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ที่จะเข้าหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในวันที่ 16 มกราคม 2563 พร้อมวางแผนการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา