เมนูหลัก
เว็บบริการ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุกสนาน  ความผ่อนคลายให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวสวัสดีปีใหม่ ภายในงานสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ จับฉลากของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในเครือข่ายเข้าร่วมงานและมอบรางวัลพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา