เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมงานวันปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของขวัญ รับของขวัญรางวัลพิเศษร่วมรับประทานอาหารกลางวันและกีฬาฮาเฮเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา