เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทำบุญปีใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมใจทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา