เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแจ้งแนวทางในการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา