เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี