เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะและแนะแนวทางการศึกษาต่อ  พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนมหาราชประชานิมิต อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา