เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะและแนะแนวทางการศึกษาต่อ  พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา