เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตน้ำนมข้าวโพด
วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
คณาจารย์  นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา
ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ

ข่าวสาร
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn خرید vpn