เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มไตรมาสแรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร