เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตงานฟาร์มเพื่อหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การประกวดอาหารชาติพันธุ์มอญชุมชนบ้านเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัยในโครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของอาหารชาติพันธุ์มอญจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดย
ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาหารสัตว์/อาหารเสริมจากดักแด้ไหมอีรีj
ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปะสมบูรณ์  อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง
โครงการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน
บริการวิชาการ การแปรรูปเห็ดขอน
ผู้ช่วยศาตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร
سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد
دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن